Ouderinformatieavonden:

Voor het eerste leerjaar
Woensdag 23 augustus a.s.; 19.00 u – 22.00 u. 
Kennismaking met de advisor/mentor en informatie voor het nieuwe schooljaar.
Tevens voorlichting over veilig gebruik van social media.

Voor leerjaar 2, 3, 4 en 5
Donderdag 24 augustus a.s.; 19.00 u – 22.00 u.
Kennismaking met de advisor/mentor en informatie voor het nieuwe schooljaar.     
Tevens voorlichting over veilig gebruik van social media.

IOP gesprekken (individueel) leerjaar 2 t/m 5:
woensdag 23 augustus

Start introductieprogramma eerste jaars:
woensdag 23 augustus

Start lessen (en stages):
donderdag 24 augustus

Start avondschool:
29 augustus

IOP gesprekken eerste jaars:
14 september

Informatieavond ouders schoolverlaters:
5 oktober

Schoolkamp brugjaar
10, 11 en 12 oktober; 13 oktober vrij

Informatieavond ouders schoolverlaters groep 8:
31 oktober

Verkorte lesdagen i.v.m. leerlingbesprekingen:
Week van 20 t/m 24 november

Schoolfotograaf:
ochtenden van 22 en 23 november

Week van CITO en AVI toetsen:
27 november - 1 december

Week van IOP gesprekken op de middagen:
11 t/m 15 december

Informatieavond ouders en leerlingen leerjaar 4 over de entree-opleiding:
14 december

KSE examens
20 december; lesvrij voor leerlingen die niet deelnemen

Kerstfeest
donderdag 21 december, avond

Open avond 
16 januari

Verkorte lesdagen i.v.m. leerlingbesprekingen:
Week van 12 t/m 16 maart

Week van de IOP gesprekken in de middag:
Week van 19 t/m 23 maart

Sportweek
22 t/m 25 mei

Afname CITO en AVI toetsen:
Week van 28 mei

Verkorte lesdagen i.v.m. leerlingbesprekingen:
18 t/m 22 juni

Bekendmaking bindend studieadvies voor entree-leerlingen:
Week van 25 juni

IOP-gesprekken in de middag:
Week van 2 t/m 6 juli

Laatste stagedag:
6 juli

Diploma uitreiking
10 juli

Advisoruitje
13 juli 

  • Afdrukken