Studie- en roostervrijedagen 2017-2018
n.b. op deze dagen gaan de stages gewoon door.

- 21 augustus; teamvergaderingen

- 22 augustus; studiedag Big Picture Learning

- 21 september; studiedag radicalisering

- 2 november; studiedag Big Picture Learning

- 15 november; studiedag taalontwikkeling

- 1 februari; studiedag 'leren signaleren'

Leerplangesprekken

Voor 1 oktober wordt het eerste individueel ontwikkelingsplan (IOP) opgesteld en dan, in driemaal een week in december, maart en in juli, wordt het IOP samen met u en uw zoon/dochter geëvalueerd en worden er afspraken gemaakt over de doelen voor de volgende periode. Wij verwachten dat u hiervoor een afspraak maakt met de advisor van uw kind. Bij voorkeur in de middag; een afspraak op de dinsdagavond is ook mogelijk. 
Uw kind houdt in deze bewuste weken ook zijn/haar presentatie over de afgelopen periode.
Voor iedere leerling wordt, in overleg met u en uw kind, bovendien ieder jaar een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.
Deze OPP's zijn voor 1 oktober gereed.[1]Voor de vijfdejaars wordt tijdens het tweede leerplangesprek ook het uitstroom OPP opgesteld.

 


 

 

  • Afdrukken