Futura College

Postbus 244

3440 AE Woerden

tel: 0348 - 45 73 20

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en is op onderstaande link te lezen.

November 2017 (pdf)

Januari 2017 (pdf)

Oktober 2016 (pdf)

Voorgaande nieuwsbrieven zijn bij downloads te vinden.

 

 

De school heeft een uitgebreide begeleidingsstructuur voor alle leerlingen.

Ciske Kokje
Zorgcoördinator van de leerlingen van de bovenbouw.

Puck Delhez
Zorgcoördinator van de leerlingen van de onderbouw en verantwoordelijk voor de instroom van nieuwe leerlingen.

Ramona de Groot
Orthopedagoog

Shirley Keyzer
Schoolmaatschappelijk werker (Stichting MEE)

Renske Vermey
Jeugdhulpverlener (Stichting Reinaerde)

Het zorgteam werkt onder meer samen met de ambtenaren leerplichtzaken, advisors, de schoolarts, politie, etc.

Begeledingsplan
Het begeleidingsplan van het Futura College kunt u hieronder en bij de downloads vinden.

plan Futura College (pdf)

 

Doelgroep
Het praktijkonderwijs is bestemd voor jongeren die moeite hebben met leren. In een onderwijs programma dat tot het 18e levensjaar mag duren, worden de leerlingen voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Praktijkonderwijs kent drie uitstroomprofielen: beschut werk, reguliere arbeid en vervolgonderwijs.

Toelatingsprocedure praktijkonderwijs
Leerlingen worden aangemeld bij indicatiestellers.
Deze personen geven op basis van alle gegevens een beschikking praktijkonderwijs. 
Het Futura College schrijft leerlingen in die een z.g. (PRO) beschikking praktijkonderwijs hebben. Jaarlijks wordt de toelatingsprocedure aangepast aan de landelijke ontwikkelingen.

Toelatingscommissie
De directeur/bestuurder van de school is de voorzitter van de toelatingscommissie van de school.

Toelatingscriteria
Aan het eind van het (speciaal) basisonderwijs wordt aan de hand van de behaalde toets-resultaten een advies gegeven.

Een advies praktijkonderwijs wordt gegeven als er sprake is van een leerachterstand van drie jaar of meer op twee of meer domeinen in combinatie met een intelligentie (IQ) tussen de 55 en 75 / 80.

De domeinen zijn:

 • Inzichtelijk rekenen.
 • Begrijpend lezen.
 • Technisch lezen.
 • Spellen.

De achterstand mag geen combinatie technisch lezen en spellen zijn. De RVC beoordeelt het advies op grond van het onderwijskundig rapport en een  toestemmingsverklaring van de ouders. Is het advies positief dan wordt er een beschikking praktijkonderwijs afgegeven. Het Futura College mag dan de leerling inschrijven.

Op onze website staat in het zorgplan (LINK) van de school een uitgebreide omschrijving van de toelatingscriteria.

 

De aanmeldingsprocedure gaat als volgt:

1 - Verzoek tot aanmelding
(voorlopige aanmelding)

Hierbij wordt gekeken of de leerling aan alle toelatingscriteria van de school voldoet.
Invullen + insturen van het voorlopige aanmeldingsformulier door ouders / verzorgers:

 • formulier “verzoek tot aanmelding”.
 • verklaring tot onderzoek.

De beoordeling geschiedt door o.a. het zorgteam en directie.
Het voorlopige aanmeldingsformulier betekent geen definitieve aanmelding en / of inschrijving.

2 - Aanmelding (definitieve aanmelding)

Hierbij komen de ouders / verzorgers op school met het compleet ingevulde formulier “aanmelding”.
Hierbij nemen de ouders / verzorgers mee:

 • paspoort / identiteitsbewijs leerling
 • sofi-nummer leerling
 • gegevens ziekteverzekering
  (nummer + naam van verzekeraar (pasje))
 • gegevens huisarts
 • paspoort / identiteitsbewijs ouder / verzorger
 • bewijs recente adres
  (bijv. kopie recent giro / bankafschrift (bedragen mogen natuurlijk verwijderd zijn))

Zonder deze gegevens wordt een definitieve aanmelding niet geaccepteerd.

Het aanmeldingsformulier betekent geen definitieve inschrijving. Deze kan pas plaatsvinden indien er via de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) een beschikking van de RVC (Regionale Verwijzings Commissie) is verkregen. De ouders en de huidige school van de leerling moeten deze aanmeldingsactie doen.

Formulieren voor aanmelding (pdf)

Formulieren voor aanmelding (Word - invulbaar)